Önkéntes Központok szolgáltatásainak bemutatása

  

Az Önkéntes Központok szolgáltatásai: 

Az Önkéntes Központ folyamatosan tájékoztatja a helyi és az adott megyében élő önkénteseket és az őket fogadó szervezeteket valamint a társadalmi környezetet az önkéntességről és az ahhoz kapcsolódó témákról, eseményekről. Népszerűsíti az önkéntességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni megkereséseken keresztül valamint önkéntesek és az őket fogadó szervezetek között közvetít, azok összekapcsolásával adatbázis használatán keresztül.  

 

 

Részletesen: 

Népszerűsítés: Önkéntességet népszerűsítő programok szervezése, illetve azokban való közreműködés. Folyamatos tájékoztatás a média számára, annak érdekében, hogy mind többen tudjanak az önkéntesek és fogadó szervezeteik által megvalósított programok eredményeiről.

 

Tájékoztatás: Információnyújtás az önkéntességről, annak lehetőségeiről, kereteiről, formáiról. Az önkéntesség kapcsán minden információ - az alapfogalmaktól a törvényi szabályozásig – elérhető az önkéntes központoknál.

 

Közvetítés: Az önkéntes tevékenységre jelentkezők és az önkénteseket fogadó szervezetek igényeinek és lehetőségeinek összehangolása.

 

Képzések: Képzések, tapasztalatcserék tartása, szervezése önkéntes programokat szervező vagy ilyen programot beindítani kívánó szervezetek és önkéntesek számára. Gondoskodni arról, hogy az önkéntesek kellő tudásra tegyenek szert az általuk végzett önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan, a fogadó szervezetek pedig kellő felkészültséggel működtessenek önkéntes programokat.

 

Helyi érdekérvényesítés: Az önkéntesek és az önkéntesség érdekeinek általános képviselete valamennyi releváns csoportnál, szervezetnél és intézménynél abból a célból, hogy jó és teljes értékű helyet kapjanak a helyi szabályozásban, a politikában és finanszírozásban.

Az Önkéntes Központok további lehetséges szolgáltatásai a fenti minimum szolgáltatásokon felül az alábbiak lehetnek:

 

Önkéntes Pontok létrehozása: Helyi, települési önkéntes közvetítéssel foglalkozó lehetséges Önkéntes Pontok felkutatása, létrehozása, fejlesztése, megyei szintű koordinálása, tanácsadás.

 

Tematikus önkéntes programok szervezése: Specializált önkéntes programok működtetése, pl. önkéntesség az iskolákban, vállalati önkéntes programok, kórházi önkéntes programok, stb.